ToerFietsClub -TFC- Noordwijk

p.a. Hoogtij 123, 2201 WC Noordwijk

Bestuur Voorzitter Piet Groen
Secretaris Dirk Hazenoot
Penningmeester Cleem Verweij
     
Vertrouwenscontactpersonen    Kathinka Heeneman
     Ben Schell
     
Commissies  Lief en leed Piet Groen

Kascontrole  Eric Geerlings 
    Herman Cornet
Jaarprogramma Cees Spruijt
Wegkapiteins Gert Cramer (coordinator)
    Cees Aanhane
    Mark Breugem
    Nico van Dord
    Anders Elfvink
    Piet Groen
    Kathinka Heeneman
    Anita Hoppenbrouwer
    Saskia Kraaijevanger
Anja Mooijekind
    Ben Schell
    Cees Spruijt
    Ton Stravers
    Adriaan Timmers
    Hendrina Witteveen
    Cleem Verweij
Meerdaagse Gert Cramer
Cees Spruijt
     
Evenementen Anita Hoppenbrouwer
    Adriaan Timmer
    Piet Groen
    Dirk Hazenoot
     
Lustrum Piet Groen
Pieter-Jan Barnhoorn
     
Kleding en onderhoud Anja Mooijekind
     tel : 06-2614 2240  
  S(ubs)ponsoring Piet Groen
    Ben Akkerman
     
Erevoorzitter Arie Duijndam
Erelid Paul Star