Bestuur p/a Hoogtij 123 2201 WC Noordwijk
Bankrekening NL36 INGB 0008 6503 17 tnv. ToerFietsClub -TFC- Noordwijk
Voorzitter Piet Groen
Secretaris Dirk Hazenoot
Penningmeester Cleem Verweij
Commissies  Lief en leed Anton Kraska
    Piet Groen
Kascontrole Henk v.d. Berg
Gerard Duijndam
Jaarprogramma Gerard Duijndam
Dick van Leeuwen
Cees Spruijt
     
  Maandtochten Gert Cramer
    Gerard Duijndam
    Huug v. Hal
    Willem v.d. Hoeven
    Dick v. Leeuwen
    Cees v.d. Niet
    Cees Spruijt
    Joop Zonderwijk
 - extra's Leendert de Lange
    Gerco Goote
     
Meerdaagse Gert Cramer
    Gerard Duijndam
Cees Spruijt
Evenementen Willem Ouwerkerk
Cees van der Niet
    Piet Groen
Dirk Hazenoot
     
  Lustrum Gerard Duijndam
    Pieter-Jan Barnhoorn
    Willem Ouwerkerk
    Piet Groen
  Wijze Lieden Anton Kraska
Paul Overmars
Jos Peschier
Kleding en materiaal Jan van der Zalm
     tel : 071-3615493 Kees Mertens
     
 Diversen Chauffeurs Louis Buijsman
Max van der Niet
    Hans Caspers
Kopmannen Gert Cramer
Gerard Duijndam
Huug v. Hal
Willem v.d. Hoeven
Dick v. Leeuwen
Cees van der Niet
Cees Spruijt
Joop Zonderwijk
Erevoorzitter Arie Duijndam
  Beschermvrouwe Wouda Duijndam
Erelid Paul Star
  Erelid Anton Kraska