p/a Hoogtij 123, 2201 WC Noordwijk

Bestuur Voorzitter Piet Groen
Secretaris Dirk Hazenoot
Penningmeester Cleem Verweij
     
  p/a Hoogtij 123 2201 WC Noordwijk
     
Raad van Wijze Lieden Paul Overmars
    Jos Peschier
    Anton Kraska
Commissies  Lief en leed Anton Kraska
Piet Groen
Kascontrole Dick van Leeuwen 
    Herman Cornet
Henk v.d.Berg (res)
Jaarprogramma Gerard Duijndam
Dick van Leeuwen
Cees Spruijt
Wegkapiteins Gert Cramer (coordinator)
    Cees Aanhane
    Jan Breedijk
    Mark Breugem
Gerard Duijndam
Huug v. Hal
Willem v.d. Hoeven
Dick v. Leeuwen
Anja Mooijekind
    Hans Pauëlsen
    Cees Spruijt
    Ton Stravers
    Cleem Verwey
    Adriaan Timmers
    Bert Vliegenthart
    Hendrina Witteveen
Meerdaagse Gert Cramer
Gerard Duijndam
Cees Spruijt
   
   TFC Ladies rijden voor Pink Ribbon Alida Blijdorp
    Hendrina Witteveen
    Kathinka Heeneman
Evenementen Willem Ouwerkerk
Piet Groen
Dirk Hazenoot
Lustrum Gerard Duijndam
Pieter-Jan Barnhoorn
Willem Ouwerkerk
Piet Groen
Kleding en materiaal Jan van der Zalm
     tel : 06-1091 4213  
Erevoorzitter Arie Duijndam
Beschermvrouwe Wouda Duijndam
Erelid Paul Star
Erelid Anton Kraska