ToerFietsClub -TFC- Noordwijk

p.a. Hoogtij 123, 2201 WC Noordwijk

Bestuur Voorzitter Piet Groen
Secretaris Dirk Hazenoot
Penningmeester Cleem Verweij
     
Raad van Wijze Lieden Paul Overmars
    Jos Peschier
    Anton Kraska
Commissies  Lief en leed Anton Kraska
Piet Groen
Kascontrole  Eric Geerlings 
    Herman Cornet
Dick van Leeuwen (res)
Jaarprogramma Gerard Duijndam
Dick van Leeuwen
Cees Spruijt
Wegkapiteins Gert Cramer (coordinator)
    Cees Aanhane
    Jan Breedijk
    Mark Breugem
Gerard Duijndam
    Anita Hoppenbrouwer
Dick v. Leeuwen
Anja Mooijekind
    Hans Pauëlsen
    Cees Spruijt
    Ton Stravers
    Adriaan Timmers
    Hendrina Witteveen
Meerdaagse Gert Cramer
Gerard Duijndam
Cees Spruijt
     
   TFC Ladies rijden voor Pink Ribbon Alida Blijdorp
    Hendrina Witteveen
    Kathinka Heeneman
Evenementen Willem Ouwerkerk
Piet Groen
    Dirk Hazenoot
     
Lustrum Gerard Duijndam
Pieter-Jan Barnhoorn
Willem Ouwerkerk
Piet Groen
     
Kleding en materiaal Jan van der Zalm
     tel : 06-1091 4213  
Erevoorzitter Arie Duijndam
Beschermvrouwe Wouda Duijndam
Erelid Paul Star
Erelid Anton Kraska