AD-BOKAAL VOOR ROUTINIER GERARD DUIJNDAM

Hoewel het aanvankelijk leek dat de weergoden niet van plan waren mee te willen werken, hetgeen van invloed was op het aantal deelnemers, viel het achteraf gelukkig toch  nog mee. Na een korte toespraak schoot wethouder sportzaken Gerben van Duin een peloton weg van 26 TFC-ers.

Wind

Met een flinke bries in de rug ging het onmiddellijk in hoog tempo via de Grent en KW Boulevard naar de Northgodreef. De jeugd, onder wie Leendert de Lange en Arjan Duijndam, nestelde zich al ras aan kop. Ondanks de snelheid werd er toch behoedzaam gekoerst, men kon zich immers geen verkeersfouten veroorloven. 

Op het Westeinde langs De Vonk ging het richting Noordwijkerhout. Nog steeds voorzichtig rijdend ging het bij de Schulpweg rechtsaf en werd er over de Pilarenlaan koers gezet naar de Leidsevaart.

Tempo

Aangezien de organisatie vanwege de weersomstandigheden had besloten het parcours in te korten, beseften de renners dat de slag geslagen moest worden op het lange rechte stuk langs de Leidsevaart. Tal van uitlooppogingen werden dan ook waargenomen en viel het peloton daardoor in stukken uiteen. Op de Beeklaan in Hillegom ging het weer linksaf richting De Zilk. Hier begon de wind zich al met het spel te bemoeien. De toppers en kanshebbers hielden zich wijselijk schuil. De jeugdige Rakieb Balaydin hield schoonvader Leo vd Berg knap uit de wind, evenals Gerard Duijndam die door neef Arjan in de luwte werd gehouden. De sterkeren, o.a. Gerard Oude Veldhuis, Dirk Hazenoot, Dirk Meeuwenoord en Joop Zonderwijk, kwamen hierdoor steeds in de "vuile wind" te zitten, hetgeen veel kracht kostte. 

Langeveld

Na het viaduct onder de N206 ging het schuin tegen wind richting het Langeveld. Vanwege de krachtige wind werd langzaam het "kaf-van-het-koren-gescheiden".  Peter vd Berg (ook wel De Kouwe Lokomotief genoemd) ging op avontuur en leek een beslissende slag te slaan. Jammer voor hem was dat hij een verkeerde weg koos en daardoor kwam te zwemmen. Vanwege het weer was het gelukkig niet druk op het fietspad en daardoor kon er flink gereden worden. Op het smalle fietspad was het vormen van waaiers niet mogelijk. De sterke wind drukte het tempo danig.

Beslissing

Na de T-splitsing op het fietspad bij de "Oude Muur" leek de beslissing te vallen. Leo vd Berg en Gerard Duijndam sprongen weg uit de luwte en spoten weg tegen de wind in. Leendert de Lange kon ternauwernood aanklampen. Op de KW Boulevard lag Leo stevig aan kop, maar met de finish bij het Palace plein inzicht, moest hij even inhouden voor overstekende voetgangers. Eer hij weer op snelheid was, werd hij al gepasseerd door Gerard Duijndam die slim met slechts één fietslengte als eerste finishte.  Een moe gestreden Leendert de Lange moest genoegen nemen met de derde plaats.

De overwinning van Gerard was er één om in te lijsten. Na in korte tijd een aantal pittige operaties te hebben gehad (prostaat, 5 bypasses en een nieuwe heup) lijkt hij helemaal op de weg terug. Zijn positieve kijk op het leven (Carpe Diem) en zijn zorgzame vrouw Anne-Marie zijn daarbij van grote steun geweest.

Prijsuitreiking

Burgemeester Rijpstra benadrukte deze positieve instelling en het belang van de sport nog eens extra tijdens zijn speech bij de prijsuitreiking.

Uitslag

1. Gerard Duijndam

2. Leo vd Berg

3. Leendert de Lange

ADbokaal 2016