AD bokaal 2018

Een bijzondere editie

 

Edmond “Sadic” Issac verdiende winnaar AD bokaal

Na materiaal pech in de laatste meters tijdens de AD bokaal van 2017 waardoor een zekere overwinning toch nog aan zijn neus voorbij ging, was het dit jaar wel raak. Edmond Issac liet er geen twijfel aan bestaan wie het recht toekwam de beker met de grote oren omhoog te houden. Waar in het verleden de winnaar vaak het “Luctor et Emergo” bezigde, staat de huidige winnaar al jaren aan de top en mag het een wonder heten dat hij de eer telkens weer aan een ander liet.

AD20180408 Beker

Foto Joke Groen: En de winnaar is: Edmond Issac

De altijd perfect gesoigneerde (lichaam en geest) Edmond is een genot om te aanschouwen als hij fietsles geeft. De jonkies hangen dan aan het achterwiel met de tong op hun schoenen en de oudere jongeren hangen daar dan achter te roepen om hun moeder. Waar Edmond de geneugten des leven met mate toelaat, laat de rest zich wel eens gaan, met alle gevolgen van dien. De nestor van de fietsende TFC leden is een lichtend voorbeeld voor een ieder en het werd hem dan ook door iedereen van harte gegund om de AD bokaal nu eindelijk tot de zijne te maken. Het feit dat Arie Duijndam hem in December vorig jaar nog aan het rijtje van kanshebbers had toegevoegd moet Edmond goed hebben gedaan want hij nam vandaag Arie’s lijfspreuk erg serieus: “Carpe Diem”.

Start

AD20180408 Aanmelden  AD20180408 Voor vertrek  

Foto's Piet Groen en Michiel Goote: Aanmelden en vlak voor de start

AD20180408 Instructie

Foto Piet Groen: de nieuwe koersdirecteur geeft instructies 

Wethouder sportzaken Gerben van Duin gaf weer acte de présence op het voor hem wel vroege tijdstip om de renners na koffie en cake weg te schieten. De startattributen van de gemeente Noordwijk lieten hem net als vorig jaar in de steek dus met een verbaal “PANG” werd de koers ingang gezet. Na de bekende omtrekkende bewegingen over de KW Boulevard, het Wantveld en de Northgodreef werd de koers vrijgegeven op het Westeinde. Meefietsend koersdirecteur Gerard “de kleine Stip” Duijndam, dit jaar voor het eerst in functie, stuurde naar links weg en direct was daar een aanzet voor een vroege vlucht. Good old Jaap “de P.” Koemans wilde voor de eerste klim genoeg voorsprong hebben om vooruit te blijven. Samen met Sjef “Rubberen Robbie” Dubbeldeman en Willem v.d. Hoeven trok hij ten strijde. Bij Leeuwenhorst hadden zij hun kruit echter al verschoten en lieten zich in de buik van het peloton terug zakken. Bij het binnen rijden van de nu nog zelfstandige gemeente Noordwijkerhout waren het de gebroeders Compier en Dick “de Pony” Meeuwenoord, voorbereiders van de fusiegemeente Noordwijk waarin Zee, Binnen, Hout en Zilk hun eigen identiteit willen behouden, die hun parcourskennis wilden verzilveren en er vandoor gingen. Waarheen was echter niet duidelijk en na enkele telefoontjes konden ze weer achterin het peloton aansluiten waar Piet-Jan “de Pauw” Barnhoorn de rode lantaarn graag afgaf.

AD20180408 Groep 1 M.Goote AD20180408 Groep 2 M.Goote 

Foto's Michiel Goote: Onderweg

Nadat de rotonde bij Kraska Salami was genomen werd er nu serieus gedemarreerd en waren het alle van den Bergen die het hazenpad kozen, Wil “Tannie” en Mas “Chipollina” voorop en de mannen er achter. Toen Henk “Bello” niet wilde of kon overnemen lieten “de Kouwe” Leo en Peter en de aangetrouwde mooie Mario het ook maar lopen. Hierover zal het laatste woord nog niet gesproken zijn tijdens de a.s. familiereünie. De kop van het peloton waar Anton Kraska en Ar “Stippie” Duijndam het werk deden slokte de vluchters op en er was even rust, wat goed uitkwam want er moest worden overgestoken en niet alle Keukenhofgangers zijn even hoffelijk.

AD20180408 Groep 3 M.Goote

Foto Michiel Goote: latere winnaar wordt uit de wind gehouden

De pauze was van korte duur want de kanonnen kwamen naar voren en begonnen aan het peloton te sleuren. De mannen van de doorgaans snelle groep deden het peloton kraken en hier en daar vielen behoorlijke gaten. Zij hadden echter buiten de waard gerekend want Gert “Dr. Fuentes” Cramer en Kees “de Haagse Rem” Mertens brachten samen met “buurtsuper” Cleem Verweij alles weer terug.

Bij vliegveld Noordwijk was iedereen weer te samen en kon Cock “Roept U Maar” Jue verslag doen van zijn val eerder dit jaar. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt door enkele krasse BPG’ers om te laten zien dat er boven de 70 best rekening met je mag worden gehouden. De afwezige trainer van deze groep, Paul “the Boss” Overmars, kan vanuit Portugal trots zijn op wat zijn jongens hier lieten zien. Ze hielden lang stand maar met de Stayokay in zicht was ook dit avontuur ten einde. Het was direct reden voor Robert “foutje bedankt” Otto, vader en zoon “de Flep” Hermans en Michiel “de Gaatjes Dichter” Goote wat te proberen. Met de toenemende drukte op het smalle fietspad was het moeilijk weggeraken en al voor de Duindamse Slag werden ook zij weer ingerekend. Frans “Tornado” de Haas en Jan “de Occasion” Breedijk probeerden het nog maar Dick “de Rijger” van Leeuwen liet ze niet rijden. De finish kwam in zicht en de mannen van de lange adem drongen naar voren in het peloton. Piet “de Mediator” Groen, Huub “Sigaartje” Vink, Cees “de Sparrias” v.d. Niet en Adrie “Krugie” Kruger hielden het tempo zo hoog dat ontsnappen niet meer mogelijk was.

Finish

Toen echter de K.W. Boulevard werd opgedraaid waren daar Rakieb “1&onlySuri” Balaydin en Eddy “Zurel” Sinon die in het wiel van Edmond “Sadic” Issac zo hard wegsprongen dat niemand kon volgen. Zelf Jos Peschier kon op zijn tri-bike niet aansluiten en legde samen met het peloton het moegestreden hoofd in de schoot en keek vol bewondering toe hoe de finale tot zijn einde kwam.

Eerst voor Hotels van Oranje gaf Edmond de koppositie af en nam Eddy over. Rakieb (een aangetrouwde Berg die eerdere schermutselingen aan zich voorbij liet gaan) ging aan voor Hotel Noordzee maar kon niet voldoende doortrekken om Eddy te verontrusten. Edmond had zijn 16de adem gevonden (hij had er nog 3 over) en zette nog een keer aan met gevolg dat hij met 3 fietslengtes voorsprong, zichzelf alvast belonend voor zijn aanstaande 80ste verjaardag, over de streep ging. Eddy hield Rakieb met een banddikte achter zich.

AD20180408 Winnaars

Foto Joke Groen: koersdirecteur, voorzitter TFC en wethouder omringen de mannen van het podium

Waren het vroeger nog schermutselingen tussen Zeeërs en Binders, nu kwamen de belangrijkste pionnen uit Suriname, Katwijk en Irak. Integreren binnen de TFC was altijd al gemakkelijk (zelfs (oud) politici van verschillende kleur zijn liefdevol opgenomen) maar dat de import nu zo’n belangrijke rol speelt was niet voorzien. De renners op het podium kwam het succes echter toe en de autochtone Zeeërs en Binders konden dat beamen. Komend jaar maar weer harder trainen en nog maar eens de falende combines bespreken, om volgend jaar beter voor de dag te komen. Edmond was nog niet bezig met volgend jaar, hij genoot met volle teugen van het hier en nu. Winnaar van de AD bokaal, daar kunnen de meesten slechts van dromen.

Huldiging

De grote opkomst bij de AD bokaal moet naamgever Arie Duijndam deugt hebben gedaan. De eerste keer zonder Arie was zeer bijzonder en hier werd tijdens de toespraken dan ook uitgebreid melding van gemaakt. De aanwezigheid van zijn vrouw Wouda, kinderen en kleinkinderen liet het gemis nog harder binnenkomen. Wouda werd, als dank voor het vele jaren steunen van Arie bij zijn bezigheden voor de TFC, benoemd tot Beschermvrouw van de TFC Zilveren Kruis. Samen met voorzitter Piet Groen onthulde zij een zeer fraai display ter ere van haar Arie en reikte de prijzen uit in haar hoedanigheid als ronde miss.

AD20180408 Beschermvrouw  AD20180408 Display 2

Foto's Piet Groen: Berschermvrouw en display AD bokaal

Wethouder Gerben van Duin meldde dat het hem deugd deed Arie Duijndam postuum te eren voor zijn inzet binnen de sport van de gemeente Noordwijk. De hierbij horende vuurtoren met inscriptie werd onder luid applaus aan Wouda overhandigd. Er werd nog lang nagepraat over deze bijzondere versie van de AD bokaal.

AD20180408 Postuum geëerd

Foto Joke Groen: Postuum eerbewijs van wethouder van Duijn voor Arie Duijndam aangenomen door Wouda, Mick en Arjen

AD20180408 Aandacht

Foto Piet Groen: de wethouder spreekt

AD20180408 Verzameling C.Jue

Foto Cock Jue: de AD bokaal in 8 beelden